Publicat de: leonard oprea | 6 Ianuarie 2017

Sărbătoarea BOTEZULUI Domnului IISUSl CHRISTOS / The Feast of the BAPTISM of Lord JESUS CHRIST


The Baptism of Christ

Sărbătoarea BOTEZULUI Domnului IISUS CHRISTOS –  Primul Om botezat cu Duh Sfînt

The Feast of the BAPTISM of Lord JESUS CHRIST – the First Man baptized with Holy Spirit

Mărturie și Posibil Comentariu

Testimony and Possible Commentary

Mărturie:

Evanghelia după Marcu 1/ 4-11/:

“Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.

Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.

Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.

Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan.

Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri:

Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.”

***

Testimony:

Gospel according to Mark 1/ 4-11/:

“John the baptizer appeared in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And people from the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem were going out to him, and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel’s hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. He proclaimed, ‘The one who is more powerful than I is coming after me; I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.’

The Baptism of Jesus

In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And just as he was coming up out of the water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him.

And a voice came from heaven,

‘You are my Son, the Beloved;* with you I am well pleased.”

***

Posibil Comentariu:

CALEA CELOR NOUĂ FERICIRI  sau  PREDICA DE PE MUNTE

FERICIRILE așa cum se înfățisează ele cuvîntate de Domnul Iisus Christos în” Predica de pe Munte “, din Evanghelia după Matei (5/ 3 -11),

Cele 9 (Nouă) Fericiri sunt (ceea ce eu aș numi) :

“Cartea lui Iov pentru toată lumea, dar pentru fiecare dintre noi.”

Pentru cel care caută constant și neabătut devenirea sa întru Dumnezeu,

Cele 9 (Nouă) Fericiri arată astfel:

1. SIMPLITATE (nu simplism!) ÎN TOATE

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor va fi Împărăția Cerurilor.

2. POCĂINȚA

Ferice de cei care plîng, căci ei vor fi mîngîiați.

3. BLÎNDEȚE

Ferice de cei blînzi, căci ei vor moșteni Pamîntul.

4. ONESTITATE

Ferice de cei care flamînzesc și însetează după dreptate, căci ei vor fi săturați.

5. COMPASIUNE (nu simpla milă!)

Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi mila.

6. PURIFICARE

Ferice de cei cu inima curată, caci ei vor vedea pe Dumnezeu.

7. NON-VIOLENȚA

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu.

8. PRACTICAREA ADEVARULUI

Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor.

9. SALVAREA

Ferice va fi de voi cînd, din cauza Mea, oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni

și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevarate împotriva voastra.

***

Astfel, te poti “așeza” pe fiecare dintre aceste treapte (fericiri) și pe oricare dintre ele.

Și poti să-L contempli pe Dumnezeu (stînd așa, în contemplație, pe oricare dintre ele) toată viața ta.

Poate că, într-un tîrziu, uneori vei zări/avea și unele “luminari ” revelatorii de Dumnezeu.

Însă, nu vei avea Revelația Lui Dumnezeu pe calea Celor 9 (Nouă Fericiri) decît urcînd treaptă după treaptă – toate cele nouă trepte.

Căci “fericirea dumnezeiască” este posibilă abia după împlinirea acestor nouă fericiri (omenești, de fapt) astfel : una cîte una și toate.

Calea Celor 9 (Nouă) Fericiri este o dubla inițiere, profană și sacră în Misterul Domnului Dumnezeu – Tatăl Dumnezeu, Fiul Iisus Christos și Sfîntul Duh.

În “Predica de pe Munte“, vorbind despre Fericire (despre cele 9 Fericiri) în fața mulțimilor, deci în fața oricui vrea să-L asculte și să-L urmeze, prin Cuvîntul Său Domnul Iisus Christos s-a arătat a fi cine este veșnic :

Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului.

Unicul Fiu.

“…aburul nopții…

duh dinspre stele…luna…

tace ființa…”

***

Possible Commentary:

THE WAY OF THE NINE BEATITUDES or THE SERMON ON THE MOUNT

As they are presented, preached by God in the “Sermon of the Mount” from the Gospel according to Matthew (5/3-11), the nine BEATITUDES are (what I would name):

“The Job’s ladder/ book/  for everybody, and for the each of us, too.”

For the man who constantly and firmly searches his becoming into God, The Nine Beatitudes can be revealed like this:

1) SIMPLICITY (not simplistic) IN EVERYTHING.

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

2) PENANCE

Blessed are those who mourn, for they will be comforted.

3) MEEKNESS

Blessed are the meek, for they will inherit the earth.

4) HONESTY

Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

5) COMPASSION

Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

6) PURIFICATION

Blessed are the pure in heart, for they will see God.

7) NON-VIOLENCE

Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.

8) TRUTH PRACTICE

Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

9) SALVATION

Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.

***

So, you can “sit” on each of these stages (beatitudes) and on every of them.

And you can contemplate God (sitting in contemplation on each of them) all your life.

Maybe, in the end, at a certain time, you will perceive/have some revelatory “candles” of God.

But you will have the Revelation of God on the path of the Nine Beatitudes only climbing stage by stage—all the nine.

Because the “divine beatitude” is possible only after the fulfillment of the nine beatitudes (human, in fact) like this: one by one and all of them.

The Way of the Nine Beatitudes is a double initiation, profane and sacred in God’s Mystery—The Father, The Son Jesus Christ and The Holy Ghost.

In the “Sermon of the Mount”, speaking about happiness in front of the crowd, in fact in front of everybody who wanted to listen to Him and follow Him, Lord Jesus Christ, through His Word showed Himself as He came:

The Son of God and the Son of Man.

The Only Son.

“. . . the steam of the night. . .

. . . the ghosts from stars. . . and the moon. . .

. . . quiet heart—quiet cosmos. . . ”

( from:Theophil Magus living in Boston – Anna-Maria 101 breathings (“Xlibris”/Random House Ventures, 2011, USA /Library of Congress Control Number: 2011910709/ ISBN: Hardcover 1-4628-9476-3 & 978-1-4628-9476-5/Softcover 1-4628-9475-5 & 978-1-4628-9475-8/ebook 1-4628-9477-1 & 978-1-4628-9476-5)

(In Theophil Magus living in Boston – Anna-Maria 101 breathings, „Leonard Oprea’s dominant perspective is one of a cold objectivity, too little disposed to easy emotions, other than those hidden, profound feelings and questions. Themes are the life purpose, the ultimate springs of human actions… Intelligence, laconic sarcasm, humor, right targeting. How could we not be indebted to the author? He put his talent of storytelling to serve an exhortation which is nothing else than the health response in the presence of the morbid, the simplicity in the face of artificial, the man-loving of light against darkness and evil./Nicolae Steinhardt – European philosopher, essayist and author); “A novelist and essayist of Leonard Oprea’s literary value does not need any introduction. From no one.” /Valeriu Gherghel – European philosopher, essayist, literary critic and author)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: