Publicat de: leonard oprea | 18 Noiembrie 2010

leonard oprea AMERICAN GLOBALIZATION or, ISLAMIC TERRORISM TODAY ? / Romanian – English – French /


leonard oprea

AMERICAN GLOBALIZATION or, ISLAMIC TERRORISM TODAY ?

http://www.facebook.com/event.php?eid=103119346428654

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/leonard-oprea-romanian-english?xg_source=facebookshare

http://romaniadindiaspora.ning.com/profiles/blogs/leonard-oprea-american

***

Motto:

leonard oprea

WHO CARES about HOLOCAUST – TODAY?

(c) Copyright 2010, Leonard Oprea. All rights reserved.

Nazism = Communism = Islamic Terrorism Today = Populist Dictatorship of the 21st Century.”

http://www.facebook.com/event.php?eid=124322457623036#!/event.php?eid=124322457623036

https://magultheophil.wordpress.com/2010/10/10/leonard-oprea-who-cares-about-holocaust-today-cui-ii-mai-pasa-de-holocaust-astazi/

***

Thank you so much for the priceless help of Stefan Maier,

the Editor and my wonderful friend of the International Electronic Magazine ACUM: http://www.acum.tv/articol/2007

***

Thank you for the English version of Ioana Roxana CHIRIAC – Iasi, Romania;

and  the French version of Alice DEVALLET, France.

***

LEONARD OPREA:
TERORISMUL ISLAMIC ASTAZI

Trei intrebari si citeva precizari

Despre uciderea pruncilor la Beslan… in Osetia de Nord, crima comparabila oricind cu atrocitatile comise in lagarele naziste, sau in Gulagurile lumii ex-comuniste, ori pe cimpiile Khmerilor rosii, sau crimele in masa savirsite cu singe rece in 9-11 la New York, ori 3-11 la Madrid, pe scurt, despre o noua si aproape incredibila crima a terorismului actual – islamic, nu altul, asa-zisul jihad anti-american si anti-iudeo-crestin, in mod evident un razboi religios contemporan la scara planetara, va propun sa cititi acest foarte scurt articol – conceput de mine practic imediat dupa 11 septembrie 2001 – eseu publicat in primavara acestui an 2004, atit in SUA cit si Romania, dar si pe Internet, text ce mi-a dus destui detractori…

Iata deci acest eseu :

Personal, desi am mai citit cite ceva despre si din religia si cultura araba, inclusiv Coranul, nu sint totusi un specialist in islamism. Dar, trebuie admis faptul ca, dintr-un bun inceput, nu am negat si nu neg mostenirea valoroasa lasata omenirii de aceasta cultura, odata civilizatie. Dimpotriva. Si recomand oricarui posibil interlocutor privind un posibil dialog despre terorismul si totalitarismul islamic astazi, sa nu uite ca aceste valori sint parte integranta a tezaurului cunoasterii umane. Pe de alta parte, ca adevarat crestin, nu pot sa ascund sub covor, toate “ispravile” de nefast renume ale Bisericii, care, incepind cu Marea Schisma, continuind cu cruciadele si mergind pina in zilele noastre cu scandalul preotilor catolici pedofili din SUA, nu o data a fost mai iezuita decit iezuitii practicind “Ad majorem Dei gloriam” prin sentinta “morala” a lui G.Busenbaum ( notoriu moralist iezuit ) : “Intrucit e permis scopul, sint permise si mijloacele.” Apoi, sa nu uitam sprijinul real acordat generos de catre Biserica ortodoxa comunistilor in Europa estica, nu-i asa? Insa, in multe alte rele si nenorociri ale lumii noastre, cum ar fi sclavia si negotul cu sclavi, traficul de prostituate, traficul de droguri, traficul de arme etc. unii “crestini” si unii “musulmani” si-au dat mina tare prieteneste si au colaborat de minune… Si sint aceeasi buni parteneri de afaceri si astazi.

Dar, sa revenim la oile noastre.

Vorbind despre terorismul islamic manifestat cu precadere in ultima jumatate a sec.XX si inceputul acestui mileniu III, nu pot sa ma gindesc mereu ca in trecut a existat o lume araba musulmana a lui Harun Al-Rashid, Avicenna, a lui Omar Khayyam etc., ca a existat un Damasc si un Bagdad al splendorilor din “O mie si una de nopti”… E ca si cum as incerca sa-mi reamintesc mereu ca Bucurestiul a fost o data “Micul Paris”, iar cultura romana era atunci … regala.

Traiesc ASTAZI si vad ce se intimpla ASTAZI datorita terorismului si totalitarismului islamic. Iar, pina la urma, ca vrem sau nu vrem, TERORISMUL ISLAMIC ACTUAL ESTE PRODUSUL ACTUALELOR SOCIETATI ISLAMICE. Ori in acest context toate consideratiile subtile, toate nuantarile sofisticate, toate judecatile de tip filosofic sau istoric privind deosebirile si asemanarile dintre terorismul islamic si lumea araba medievala imi apar ca fiind simpliste paleative.

Astfel, am trei intrebari:

In aceasta lume moderna in care traim astazi, cite sint oragnizatiile non-guvernamentale si religioase islamice, nationale si internationale care au ca scop ajutorul umanitar privind: sanatatea, drepturile omului, drepturile femeii, protectia copilului , educatia, cultura, prezevarea valorilor tezaurului cultural national si mondial, prezervarea naturii vii, prezervarea pacii mondiale etc. ? EXISTA ASEMENEA ORGANIZATII ISLAMICE ? (caci nimeni nu poate nega ca, datorita petrolului, tarile arabe evident sint in topul tarilor foarte bogate ale acestei lumi ! )

Tribunalele “Saria” ( legea islamica ) care, in lumea araba si africana , AU INCEPUT SA INLOCUIASCA HOTARIT justitia societatilor civile si democratice, sint sau nu ANTAGONICE CU DREPTURILE OMULUI? (Un exemplu… marunt: in anumite cazuri pedeapsa cu moartea poate surveni prin simpla acuzatie de incalcare a unei oarecare cutume religioase, dar poate fi comutata in libertate totala daca familia celui condamnat poate plati suma ceruta de judecator ca urmare a negocierilor cu cei ofensati astfel… )

Recent, in Palestina nu doar barbatii musulmani pot fi “soldati-bomba”, dar si femeile musulmane palestiniene au primit oficial dreptul religios de a fi soldati sfinti, mai precis, “femei-bomba”… Sacrificiul lor in acest jihad le va aduce dreptul de a izbavi de pacat in fata lui Allah, odata cu propriul lor suflet, inca doua suflete pe care ea, femeia-bomba, are dreptul sa le aleaga… O societate islamica tolerand definirea, in numele Coranului dreptul barbatului, dar si al femeii sa se sinucida ca fiind aceasta o izbavire nobila si generoasa (cind in lumea islamica ortodoxa drepturile femeii sint practic egale cu zero) este sau nu o societate religioasa propice terorismului ce pretinde ca fundament cartea sa sfinta Coranul?

Si, desi ar mai fi multe intrebari de pus, consider ca acestea sint suficiente sa le genereze pe celelalte necuvintate de mine aici.

Finalmente, in identitatea nazism=comunism=islamul terorist actual, macar atit se poate admite: existenta acelui om-carne-de-tun drept-credincios care moare fericit la datorie indiferent de crima pe care o comite in mod terorist sau altfel, luind viata unui om sau ucigind cu aceeasi senina convingere sute sau mii de oameni a caror virsta, sex, religie sau cetatenie nu mai are nici o importanta atita timp cit ideologia/credinta cu care a fost inoculat, nazista, comunista sau islamica il motiveaza soteriologic perfect.

Din ceea ce stiu, stiu insa ca Revolutiile anti-comuniste care au dus la prabusirea comunismului est-european se datoresc enorm crestinilor si preotilor crestini ( amintiti-va de Polonia catolica in care, practic a pornit totul… ; iar in Romania, Timisoara lui 16 Decembrie 1989 unde s-a produs scinteia revolutiei anti-comuniste, nu oare intr-o biserica s-a produs, stim bine asta, cind o mina de crestini… ? ).

Cit despre EGOCENTRISMUL IUDEO-CRESTIN ?
Ei bine, eu unul cred ca in centrul Credintei iudeo-crestine se afla omul perfect concentric cu Dumnezeu.

Cit despre Biblie, iata o scurta poveste: Asaltat de intrebarile reporterului binecunoscutului canal de televiziune american “Travel ”, cu intrebari referitoare la Biblie si la posibilele dovezi istorice privind prezenta Lui Iisus Christos in Tibet sau in Kasmir, in perioada dintre virsta de 12 ani si cea de 30 de ani, deci in perioada nedescrisa de Evangheliile sinoptice – un tibetan, preot crestin (al unei singuratice capele aflate pe “acoperisul lumii ”) ii zimbeste amabil insistentului interlocutor si remarca scurt : “Biblia contine istorie, dar nu e o carte de istorie. Biblia contine retete culinare, dar nu e o carte de bucate. Biblia e o carte a Salvarii.” Ma alatur imediat acestui tibetan preot crestin, dar precizez : Biblia, in totalitatea ei, este chiar Cartea Salvarii. BIBLIA este cartea ireductibila la realitatea existentei umane. Fiind reductibila doar la Dumnezeu, la “Cel care este ”.
Iar El este Dumnezeu Unul care ne-a dat liberul-arbitru.

Ce s-a intimplat cu neamul lui Ismail astazi – nu prea inteleg ? Vad, traiesc insa consecintele existentei terorismului isalmic astazi, in mileniul III.
Si mai stiu ca in unele tari islamice, din nefericire, nu putine, astazi domina autoritar acel Coran fanatic-ortodox in care nu exista liber-arbitru… Numesc astfel lumea in care s-a nascut si terorizeaza dominant astazi Al Queda.

Al Queda fiind astazi, nu doar definitia terorismului global, ci chiar spiritul, mintea si trupul terorismului global in plina actiune, in plina expansiune.

Iar consecintele sunt deja catastrofale – la nivel planetar…

***

LONARD OPREA

THE ISLAMIC TERRORISM TODAY

Three questions and a few clarifications

About “the massacre of the children” from Beslan … in North Ossetia, murder comparable anytime to the atrocities committed in the Nazi camps, or in the Gulags of the ex-communist world, or on the fields of the Red Khmers or, on “9-11″ at New York, or on “3-11″ at Madrid, in short, about a new and almost incredible crime of nowadays terrorism – Islamic, no other, I suggest you read this very short article that I have published during the spring of 2004, in USA and in Romania, article who brought me quite a few detractors …

Here goes:

Personally, although I have read a bit about Arabic cultures and religion, including the Coran, I am not a specialist of Islamism. But one must admit from the beginning that I have never denied and I do not deny the valuable inheritance left to mankind by this culture, once a civilisation. On the contrary. And I do recommend it, to any possible interlocutor in a possible dialog on Islamic terrorism today, to always remember that these values are an integrated part in the treasure of human knowledge.

On the other hand, as a true Christian, I cannot overlook all the “achievements” of bad renown of the Church, which, starting with the Great Schism, continuing with the Crusades and up to our day’s scandal of the pedophile catholic priests in USA, has shown itself to be ‘more Jesuit than the Jesuits, practicing “Ad majorem Dei gloriam ” through the “moral” sentence of G.Busenbaum ( famous Jesuit moralist) : “ If the purpose is permitted, the means towards it are also permitted.” Leastways let us not forget the real support generously given by the Orthodox Church to the communists in eastern Europe.

But, in achieving many evils and misfortunes of our world, like slavery and slave trade, prostitute, drugs and weapon trade some “Christians” and some “Muslims” have shaken hands friendly and have marvellously cooperated … And today, they are still partners in the same business.

But let us return to our subject.
Talking about the Islamic terrorism manifested especially during the last half of the XXth century and the beginning of this IIIrd millennium, I can’t keep thinking that in the past there existed the Muslim Arabic world of Harun Al-Rashid, of Avicenna, of Omar Khayyam etc. , that there existed a Damascus and a Baghdad of the splendours in “One thousand and one nights”… It is as difficult as trying to remember that Bucharest was once “The Little Paris”, and that Romanian culture was then … royal.

I live TODAY and I see what happens TODAY because of Islamic terrorism. And, in the end, whether we want it or not, TODAY’S ISLAMIC TERORISM IS THE PRODUCT OF TODAY’S ISLAMIC SOCIETIES. But in this context all subtle considerations, all sophisticated nuances, all philosophical or historical judgements regarding the differences and the similarities between Islamic terrorism and the middle-age Arabic world appear to me as simplistic and palliative.

Thus, I have three questions :

In this modern world in which we live today, how many non-governmental and religious Islamic organizations, national and international, have as their purpose humanitarian help for the protection of: health , human rights, women’s rights, child protection, education, culture, the preservation of cultural treasures, national and universal, nature protection, World peace etc. ? ARE THERE ANY SUCH ISLAMIC ORGANISATIONS ? (for no-one can deny that, because of petrol, the Arabic countries are evidently in the top of the very rich countries of this world ! )

The courts of “Sharya” ( Islamic law) wich, in the Arabic and African worlds, HAVE STARTED TO DECISIVELY REPLACE the justice of democratic civil societies, are they or not ANTAGONIC TO HUMAN RIGHTS ? (a small example: in some cases the death sentence can be given at the simple accusation of trespassing a certain religious custom, but it can be commuted into total freedom if the family of the accused can pay to the offended parts the sum requested by the judge after negotiation between the parties)

Recently, in Palestine not only Muslim men can become “bomb soldiers”, but also Palestinian Muslim women have officially been granted the right to be holy soldiers, more precisely, “bomb-women”… Their sacrifice in this jihad will grant them the right to redeem from sins in front of Allah, along with their own soul, two more souls that she, the bomb-woman has the right to choose … An Islamic society defining in the name of the Coran the rights of the men, but also of women to suicide to earn thus a noble and generous redemption (while in the orthodox Islamic world, women’s rights are practically nil) is this society or not a religious terrorist society having as fundament its holy book the Coran ?

Although there would be many more questions to ask, I consider that these three will be sufficient to generate others unmentioned here.

Finally, in the identification nazism=communism=present Islamic terrorism, At least this much can be admitted: the existence of that right-believer man-cannon-flesh who dies happily in the line of duty indifferent to the crimes he’s doing (in a terrorist way or otherwise), killing one man or thousands with the same serenity, regardless of their age, sex, religion or nationality, as long as the ideology/belief with which he has been imbued (Nazi, Communist or Islamic) is giving him a perfect motivation.

From what I know, the anti-communist revolutions which lead to the collapse of the East-European communism owe a lot to the Christians and to the Christian priests (remember catholic Poland where, practically it all stated; and in Romania, at Timisoara on the 16th of December 1989 where the first spark of the anti-communist revolution was produced, was it not produced in a church, as we know well, with a handful of Christians … ? ).

What about the JUDAEO-CHRISTIAN EGOCENTRISM?
Well, I for one, believe that at the centre of the Judaeo-Christian belief les the perfect human being, concentrically to God.

As for the Bible, here is a short story:
Assaulted by the questions of the reporter of the well-known American TV channel “Travel ”, questions relating to the Bible and to the possible historical proof concerning the presence of Jesus Christ in Tibet or in Kashmir, during the period between his 12th and 30th years of age, so the period not described by the synoptic Evangels – a Tibetan, Christian priest (of a lonely chapel situated on the “Roof of the World”) smiles amiably to his insistent interlocutor and remarks : “The Bible may contain history, yet it is not a history book.

The Bible may contain food recipes, yet it is not a cooking book. The Bible is a book of Salvation.” I agree with this Tibetan Christian priest, but I precise : The Bible, in its totality, is exactly the Book of Salvation. The BIBLE is the book irreducible to the reality of human existence. It is only reducible to God, to “The One that Is”.
And He is God the One who gave us the freedom to choose.
What happened to the nation of Ishmael today – I don’t quite understand ? But I see, and I am living surrounded by the consequences of the Islamic terrorism.

And I also know that in today’s world of the fanatic-orthodox Coran there is not much freedom to choose … The same world in which was born and where lives today Al Queda.

Al Queda being today the definition of global terrorism.

***

LEONARD OPREA

LE TERRORISM ISLAMIQUE DE NOS JOURS

Trois questions et quelques précisions

Sur “l’infanticide” de Beslan… en Ossétie de Nord, le crime bien comparable aux atrocités des camps nazies, soit dans les Goulags du monde ex-communiste, soit dans les champs des Khmères rouges, soit les homicides en masse à sang froid de “9-11” à New York, ou de “3-11” à Madrid, bref sur un nouvel et presque incroyable crime du terrorisme actuel – islamique, pas un autre, le soit-disant djihad anti-américain et anti-judaïque chrétien, évidemment une guerre religieuse contemporaine à échelle planétaire, je vous propose de lire ce très bref article que j’ai publié ce printemps 2004, aux Etats Unis et en Roumanie, mais aussi sur l’Internet, article qui m’a apporté un nombre suffisant de détracteurs…

Voilà donc cet essai:

Personnellement, quoique j’ai lu ça et là des choses sur la religion et la culture arabe, y compris le Coran, cela ne me rend pas un spécialiste de l’islamisme. Mais, il faut quand même admettre le fait que, dès le début, je n’ai pas nié et je ne nie pas l’héritage précieux laissé à l’humanité par cette culture, autrefois civilisation. Au contraire.

Par la suite, je conseille à tout interlocuteur au regard d’un possible dialogue sur le terrorisme et sur le totalitarisme islamique d’aujourd’hui, de ne pas oublier le fait que ces valeurs sont une partie intégrante du trésor de la connaissance humaine. De l’autre côté, en tant que vrai chrétien, je ne peux pas cacher sous le tapis, toutes les “affaires” de mauvaise renommée de l’Eglise, qui, en commençant par le Grand Schisme, en continuant par les croisades et tout en allant de nos jours au scandale des prêtres catholiques pédophiles des Etats Unis, a été encore une fois plus jésuite que les jésuites par la pratique “Ad majorem Dei gloriam ”, par la sentence “morale” de G. Busenbaum (notoire moraliste jésuite): “Puisque le but est permis, les moyens le sont aussi.”
Ensuite, il ne faut pas oublier le véritable support accordé avec générosité par l’Eglise orthodoxe aux communistes dans l’Europe de l’Est, n’est-ce pas? Mais, pour beaucoup d’autres misères et de malheurs de notre monde, comme l‘esclavage et le trafic d’esclaves, le trafic de prostituées, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, etc. certains “chrétiens” et certains “musulmans” se sont alliés bien amicalement et ils ont collaboré à merveille…Ils continuent d’être de bons partenaires d’affaires même à présent.
Mais, revenons à nos moutons.
Tout en parlant sur le terrorisme islamique manifesté avec priorité pendant la seconde moitié du XX-ème siècle et au début de ce III-ème millénaire, je ne peux pas ne pas penser qu’autrefois il y a eu un monde arabe musulman de Haroun Al-Raschid, Avicenne, d’Omar Khayyam, etc., qu’il y a eu un Damas et un Bagdad des splendeurs des “Mille et une nuits” … C’est comme si j’essaierais de me rappeler toujours que Bucarest a été une fois le “Petit Paris”, et qu’à cette époque la culture roumaine était…royale.

Je vis AUJOURD’HUI et je vois ce qui arrive AUJOURD’HUI à cause du terrorisme et du totalitarisme islamique. Et cependant, que l’on veuille ou pas, le TERRORISME ISLAMIQUE EST LE PRODUIT DES SOCIÉTÉS ISLAMIQUES ACTUELLES. Mais, étant donné le contexte, toutes les subtilités, toutes les nuances sophistiquées, tous les jugements philosophiques ou historiques au regard des différences et des ressemblances entre le terrorisme islamique et le monde arabe médiéval, me semble être des palliatifs simplistes.

Ainsi, j’ai trois questions:

* Dans ce monde moderne où nous vivons aujourd’hui, combien sont les organisations non-gouvernementales et religieuses islamiques, nationales et internationales qui ont pour but l’aide humanitaire regardant: la santé, les droits de l’homme, les droits de la femme, la protection de l’enfant, l ‘éducation, la culture, la préservation des valeurs du trésor culturel et national, la préservation de la nature vivante, la préservation de la paix mondiale, etc.? EST-CE QU’IL Y EN A DES ORGANISATIONS ISLAMIQUES? (puisque personne ne peut nier que, grâce au pétrole, les pays arabes sont évidemment au top des pays les plus riches de ce monde!)

* Les tribunaux “Charia” (la loi islamique) qui, au monde arabe et africain, ONT COMMENCÉ A REMPLACER résolument la justice des sociétés civiles et démocratiques, sont-ils ou pas ANTAGONIQUES AUX DROITS DE L’HOMME? (Un exemple…insignifiant: dans certains cas, la peine de mort peut survenir par la simple accusation de violation d’une quelconque coutume religieuse, mais elle peut être commuée en liberté totale si la famille du condamné peut payer la somme demandée par le juge suite aux négociations avec les insultés…).

* Récemment, en Palestine, non seulement les homes musulmans peuvent être des “soldats-bombes”, mais aussi les femmes musulmanes palestiniennes ont officiellement reçu le droit religieux d’être des soldats saints, plus précisément, des “soldats-bombes”… Leur sacrifice dans ce djihad leur donnera le droit du salut devant Allah, et en même temps avec leur âme, deux autres âmes qu’elle, la femme-bombe, a le droit de choisir… Une société islamique qui définit au nom du Coran le droit de l’homme, mais aussi de la femme, de se suicider en tant qu’un salut noble et généreux (lorsque au monde islamique orthodoxe les droits de la femme sont pratiquement égaux à zéro) est-elle ou pas une société religieuse propice au terrorisme qui prétend avoir pour fondement son livre saint, le Coran?

Et quoiqu’il y aurait plus de questions à poser, je considère que celles-ci sont suffisantes pour en générer d’autres que je n’y ai pas exprimées.

Finalement, dans l’identité nazisme=communisme=islamisme terroriste actuel, on peut au moins admettre: l’existence de cet homme-chair à canon vrai croyant qui meurt heureux à son poste, n’importe quel crime il commet de manière terroriste ou autre, qui arrache la vie d’un autre humain ou bien qui tue de la même conviction sereine de centaines ou de milliers de personnes dont l’âge, le sexe, la religion ou la nationalité n’a plus aucune importance autant que l’idéologie/la foi de laquelle il a été inoculé, nazie, communiste ou islamique justifie sotériologiquement parfaitement son action.

Je sais que les Révolutions anti-communistes qui ont mené à l’effondrement du communisme est-européen sont dues énormément aux chrétiens et aux prêtres chrétiens (souvenez-vous de la Pologne catholique d’où s’est pratiquement tout déclenché; et en Roumanie, de Timisoara du 16 Décembre 1989 où s’est produit l’étincelle de la révolution anti-communiste, ne s’est-elle pas produite dans une église, on le sait bien, lorsqu’une poignée de chrétiens… ?).

En ce qui concerne l’EGOCENTRISME JUDAÏQUE–CHRÉTIEN?

Eh, bien, moi je pense qu’au centre de la Foi judaïque–chrétienne se trouve l’homme parfait concentrique au Dieu.

En ce qui concerne la Bible, voilà une courte narration: Harcelé des questions du reporter de la bien connue chaîne de télévision américaine “Travel”, des questions sur la Bible et les possibles preuves historiques au regard de la présence de Jésus Christ au Tibet et au Cachemire, pendant la période entre 12 ans et 30 ans, donc pendant la période que les Evangiles synoptiques ne traitent pas – un Tibétain, prêtre chrétien (d’une chapelle solitaire située sur le “toit du monde”) sourit bienveillamment à l’insistant interlocuteur et réplique brièvement: “la Bible contient de l’histoire, mais ce n’est pas un livre d’histoire. La Bible contient de recettes culinaires, mais ce n’est pas un livre de cuisine. La Bible est le livre du Salut.”

Je me rallie tout de suite à ce prêtre chrétien tibétain, mais je souligne: la Bible, en son tout, est le Livre du Salut lui-même. La BIBLE est le livre irréductible à la réalité de l’existence humaine. Elle est réductible uniquement au Dieu, à “Celui Qui est”.
Et Il est Dieu Seul qui nous a donné le libre-arbitre.

Qu’est-ce qu’il est arrivé au peuple d’Ismaël de nos jours – je n’arrive presque pas à comprendre? Mais je vois, je ressens les conséquences de l’existence du terrorisme islamique. Et de plus, je sais que dans certains pays islamiques, malheureusement pas trop peu nombreux, c’est ce Coran fanatique-orthodoxe autoritaire qui domine aujourd’hui où il n’y a pas de libre-arbitre… J’y nomme ainsi le monde où est né et où fait des ravages aujourd’hui Al Queda.

Al Queda étant aujourd’hui non pas seulement la définition du terrorisme global, mais son esprit même, la raison et le corps du terrorisme global en pleine action, en pleine expansion.

Et en voilà les conséquences qui sont déjà catastrophiques – au niveau planétaire…
***

” … warm rain today is/

the heart of the loneliness/

November – the end…”

***

(from „Theophil Magus – Living in America” // Copyright © 2010 by Leonard Oprea. All rights reserved. Leonard Oprea created the Breathing, an original type of essay in Romanian and world literature.The Breathing is a short, simple yet profound meditation on human condition, a meditation ended by a haiku. But – this haiku does not finish the meditation. In fact, it re-opens this reflection to new questions and responses on human destiny. There are 100 Breathings in Leonard Oprea’s work „Theophil Magus – Confessions 2004 – 2006”, ed. „Universal Dalsi”, 2007, Romania)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: