Publicat de: leonard oprea | 24 Octombrie 2010

leonard oprea – THE WRITER-THE ELIXIR of LIFE and THE PHILOSOPHICAL STONE


leonard oprea

THE WRITER – THE ELIXIR of LIFE and THE PHILOSOPHICAL STONE

SCRIITORUL – ELIXIRUL VIETII si  PIATRA FILOZOFALA

(a Breathing dedicated to my wonderful Poet and great friend, Gary Lawless)

***

Motto:

 … as genuine and universal artist, the writer is in the permanent search of the elixir of life and of the philosophical stone by trying continuously to solve the following four dilemmas: who/what is the writer ? the book’s destiny ? who is the true reader ? and, the fate of the writer as a genuine and universal artist ? Beyond all of these, the genuine and universal writer-artist exists from the moment when God decided that not only spoken, but also written has to be His Word…”

***

“…ca  artist autentic si universal, scriitorul se afla in permanenta cautare a elixirului vietii si a pietrei filozofale, incercind continuu sa isi rezolve aceste patru dileme: cine/ce este scriitorul ? destinul cartii ? cine este cititorul adevarat ? si, soarta scriitorului ca artist autentic si universal ? Dincolo de toate acestea, scriitorul-artist autentic si universal exista ca fiinta divina inca din clipa cind Dumnezeu a hotarit ca nu doar rostit, ci si scris trebuie sa existe Cuvintul Sau …“

 (Theophil Magus)

***

ABOUT THE WRITER…

And, an infinite amount of readers is the genuine and universal writer, as well.

 

… in the summer time/

stars fall in the deep night…and/

softly barks a dog…”

***

DESPRE  SCRIITOR…

Scriitorul autentic si universal este, de asemena, şi o cantitate infinită de cititori.

 

“…vara cad stele/

în noaptea adîncă… un/

cîine latră stins…“

***

THE BOOK’S DESTINY

The destiny of the book is part of the writer’s destiny.

But the writer is not part of the book’s destiny.

 

“… from the sun slowly/

are falling golden snowflakes/

… in a New Year dream…/

***

DESTINUL CĂRŢII

Destinul cărţii face parte din destinul scriitorului.

Dar scriitorul nu face parte din destinul cărţii.

 

“… soarele ninge/

domol fulgii de aur/

… în vis de an nou…“

***

ABOUT THE READER…

The authentic reader is the one who, on the moment of reading a book, considers the existence of the author, only in the measure that everyone of us has a father and a mother.

The book which is read in this way, it lives its creator.

Who – this way – could live eternally… or, not.

Who – this way – will give birth to new generations of authentic readers… or, not.

 

“… the vault of crystal…/

the naked trees in the sun…/

… the soft November…

***

DESPRE  CITITOR…

Cititorul autentic este acela pentru care, în momentul lecturii unei cărţi, autorul nu există decît în măsura în care există un tată şi o mamă pentru fiecare dintre noi.

Cartea în acest fel citită îşi trăieşte autorul.

Care – astfel – poate să devină etern viu… sau, nu.

Care – astfel – va naşte noi generaţii de cititori autentici… sau, nu.

 

“… bolta de cleştar…/

copacii goi în soare…/

…noiembrie lin. “

***

THE STONES WILL CRY

About the moral, ethical writer, having dignity and being responsible into his Faith, about this authentic artist in conflict with the world, but especially in conflict with the artists and critics who are the Pharisees, the Sadducees and the Scholars of this past-present-future world, about this man and about the times when he was, he is and he will be censored, rejected, ignored with premeditation, strongly isolated, about this writer – laconic defined before – about him and his books, I remind you only what Jesus Christ said: “I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out.” (Luke 19/40)

 

“… the sunrise melting/

blood and gold – the ocean…in a/

wave shattered by the shore…/

*** 

PIETRELE VOR STRIGA

Despre scriitorul moral, etic, demn şi responsabil întru Credinţa sa, despre acest artist autentic în conflictul său cu lumea, dar mai ales cu artiştii şi criticii care sunt fariseii, saducheii, dar şi cărturarii acestei lumi trecute-prezente-viitoare, despre acest om şi vremurile cînd a fost, este şi va fi cenzurat, respins, ignorat cu premeditare, izolat cu îndîrjire, despre acest scriitor mai înainte laconic definit şi despre cărţile sale – nu amintesc decît ceea ce cuvînta Iisus Christos:„Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga.“ (Luca, 19/40)

 

“…răsărit topind/

sînge-n aur – oceanul/

în val spart de ţărm…“

***

 (from „Theophil Magus – Living in America” // Copyright © 2010 by Leonard Oprea. All rights reserved. Leonard Oprea created the Breathing, an original type of essay in Romanian and world literature.The Breathing is a short, simple yet profound meditation on human condition, a meditation ended by a haiku. But – this haiku does not finish the meditation. In fact, it re-opens this reflection to new questions and responses on human destiny. There are 100 Breathings in Leonard Oprea’s work „Theophil Magus – Confessions 2004 – 2006”, ed. „Universal Dalsi”, 2007, Romania)

 

Reclame

Responses

  1. … si cred ca din aceleasi pietre vorbitoare Dumnezeu poate face alte popoare de scriitori daca cumva acestia nu vor mai fi… scriitori.
    Doamne ajuta!

    Apreciază


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: