Publicat de: leonard oprea | 23 Octombrie 2010

leonard oprea – THE ARMS OF THE FORGIVENESS CROSS /a wisdom for ANNA-MARIA /


leonard oprea

THE ARMS OF THE FORGIVENESS CROSS

BRATELE CRUCII IERTARII

***

(a wisdom for ANNA-MARIA)

(o intelepciune pentru ANNA-MARIA)

***

Motto:

“… we are forgiven by the death of Jesus Christ on the Cross, but the Salvation ?… we have to fight for it each of us, alone – day by day… into and through the Faith.”

***

“… suntem iertati prin moartea lui Iisus Christos pe Cruce, dar Salvarea ?… trebuie sa luptam pentru ea, fiecare dintre noi, singur – zi de zi… intru si prin Credinta.”

(Theophil Magus)

THE FREE WILL

The Free Will is: God does not oblige anyone to believe in God.

“… beyond all the clouds/

without boundaries is the way;/

to wing – to fly there…”

***

LIBERUL ARBITRU

Liberul Arbitru este: Dumnezeu nu obligă pe nimeni să creada în Dumnezeu.

“…dincolo de nori/

necuprinsă e calea;/

să zbori acolo…“

***

THE BEST FRIEND

As long as your consciousness is your best friend, practically it doesn’t matter who is your foe – I was counseled by someone.

Wise remark, good advice.

Still, I have to improve and to emphasis this wisdom, as follows: whoever would be your foes, and how many would be their victories against you, as long as the consciousness into the Faith in God the Lord is your best friend, your foes will lose

the war against you – in the end.

“… this first day of March…/

these snowdrops of the frost in/

the night bite the heart…”

***

CEL MAI BUN PRIETEN

Atîta timp cît conştiinţa îţi este cel mai bun prieten, practic nu are nici o importanţă cine este duşmanul tău, mă povăţuia cineva.

Înţeleptă observaţie, bun sfat.

Totuşi, eu reformulez şi întăresc astfel: atîta timp cît conştiinţa întru Credinţa în Domnul Dumnezeu îţi este cel mai bun prieten, oricine ar fi duşmanii tăi şi oricîte victorii ar avea asupra ta – finalmente vor pierde războiul împotriva ta.

“…întîi martie…/

ghiocei de ger noaptea/

muşcă inima…“

***

THE POWER TO FORGIVE

The Power to forgive comes from the Faith and the Self-Consciousness.

The Self-Consciousness is accomplished into the religious man.

And about the religious man…

Kierkegaard wrote: the man begins to exist through the Faith.

… broke out from earth the/

white flowers of violets…/

at the dawn – Mozart…”

***

PUTEREA DE A IERTA

Puterea de a ierta vine din Credinţa şi Conştiinţa-de-Sine.

Conştiinţa-de-Sine se împlineşte în omul religios.

Cît despre omul religios…

Kierkegaard scria: omul începe să existe prin Credinţă.

“…au spart ţarina/

toporaşii ivorii…/

…în zori – Mozart…“

***

TO FORGIVE YOURSELF

The Power to forgive is by itself invalidated – in the absence of the Force to forgive yourself.

“… within the green wave/

one thousand one pink flowers/

are reflected. No words…”

***

A TE  IERTA PE TINE ÎNSUŢI

Puterea de a ierta se auto-invalidează – în absenţa Forţei de a te ierta pe tine însuţi.

“… în unda verde/

răsfrînte roz o mie/

una  flori. Tac…“

***

(from „Theophil Magus – Living in America” // Copyright © 2010 by Leonard Oprea. All rights reserved. Leonard Oprea created the Breathing, an original type of essay in Romanian and world literature.The Breathing is a short, simple yet profound meditation on human condition, a meditation ended by a haiku. But – this haiku does not finish the meditation. In fact, it re-opens this reflection to new questions and responses on human destiny. There are 100 Breathings in Leonard Oprea’s work „Theophil Magus – Confessions 2004 – 2006”, ed. „Universal Dalsi”, 2007, Romania)

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: