Publicat de: leonard oprea | 15 Octombrie 2010

THOMAS’ LAW or, GOD is GOOD, but HE is NOT STUPID


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leonard oprea

THOMAS’ LAW

or,

GOD is GOOD, but HE is NOT STUPID

LEGEA LUI TOMA

sau,

DUMNEZEU E BUN, DAR NU E PROST

***

( a Breathing dedicated to the alive Saint,

the Romanian Orthodox Father Nicanor Lemne)

***

The World we live in is not at all essentially different from the Past and even from the Future Worlds. The Present Time is a continuum. Hoping for the best, through and into God, the Man perpetually fights inside of and against this continuum. As it was in the beginning, is now and ever will be…

Saint Disciple Thomas is, in my opinion, the apostle who still during the life of Jesus Christ, had the highest responsibility sense as God’s disciple.

If you want:

The Saint Apostle Thomas during Jesus Christ’ life had the highest responsibility the sense towards the Faith.

There are 3 irrefutable arguments:

v       When Jesus Christ decides to go to Judea to resurrect Lazarus, all disciples are

afraid He might be killed with stones by the Jews, only Thomas says: Let us also go, that we may die with him.(John 11/16);

v       During the Last Supper Thomas is the only one who dears to ask:

Lord, we don’t know where you are going, so how can we know the way?

And Jesus Christ gives to his apostle, the famous and crucial answer of the Christian

Faith: “I am the way and the truth and the life.(John 14/5-6);

v       After the Resurrection and before the Ascension when Lord Jesus Christ show

Himself in front of his apostles, only Thomas has the courage to ask from Lord the palpable proof of his Resurrection (John 20 / 25; 27 – 29), although having the 2 arguments from the above, it is more than evident that Thomas was the most conscious of all disciples of Lord’s Resurrection reality. Even though acting like that he would be forever known like Thomas-the-unbeliever.

But, only acting like Thomas-the-unbeliever, he could dispel the non-confessed doubts of the other apostles about Jesus Christ’s Resurrection; just because after he got the courage to touch the Christ’s wounds, he could cry from the bottom of his Faith’s heart: “Oh, my God and my Lord!” (John 20/28).

***

Saint Apostle Thomas’ life, after the Lord Ascension and the Descent of the Holy Spirit, is an argument too: because, he, Thomas-the-unbeliever was the single apostle who assumed the risk to Christianize the faraway Persia and India, countries-empires of huge millenary non-Christian religious, philosophical and cultural traditions.

Another argument, even it is controversial (under the apocrypha’s sign) is the “Evangels of Thomas”, a very lucid and original text, which – without any doctrinarian fault – comes to complete the other four canonic Gospels.

***

Why did I make this short presentation of Saint Apostle Thomas?

Because I call the Law that follows – the THOMAS’ LAW.

Yes, in this way because the life and actions of Saint Apostle Thomas-the-unbeliever are and will remain a very difficult to imitate model of application of this law (you have the text below). Yes, an exemplary model even in those antique times when nobody was quite sure what the Christian Faith was and how it should be lived, it should be understood and practiced daily.

In my opinion, I repeat, Thomas was the only disciple who perfectly understood (and reacted according to) that, from a human point of view, in the world and, therefore from a worldly point of view:

The Faith has a meaning first of all through the demand and the offer mechanism.

***

Nothing complicated or new under the sun:

The man always asks God (that is what the man knows better to do)

And, for receiving what he have asked, he must offer God, what God wants from him.

Therefore, we have…

…the THOMAS’ LAW:

“Anything you will ask from God:

  • with Faith ,
  • praying ,
  • forgetting the faults of those that have faulted to you, for God to forget you too ,

believe you already received it and you would have it.”

(Thus, I only resumed the Lord’s words from the Gospels, Mark 11/23-26, Matthew, Luke and John too, with no changing or any deviation from the meaning of the Christian advise.)

It is a simple to understand law.

But most of all it can be easily applied – because it uses as main engine the verb “to have” instead of the verb “ to be ” (which gives headaches to those who become conscious of its existence and signification).

So, we have a demand and an offer, both clear and perfectly acceptable from all points of view.

But… most of all from the painful point of view of the world we live in:

the UN-Faith  in God.

Yet, do not forget ever: God is good, but He is not stupid.

“… dead leaves rustle under/

the Christmas trees – so, so green…/

twilight in autumn…”

******

LEGEA LUI TOMA

sau,

DUMNEZEU E BUN, DAR NU E PROST

***

(o Respiratie dedicata Sfintului in viata, Parintele Ortodox Nicanor Lemne)

***

Dragul meu cititor, lumea în care trăim astăzi – cu necazurile şi cu bucuriile ei, crede-mă, nu este deloc esenţialmente diferită de lumile trecute şi, la fel, nu va fi diferită de lumile viitoare. Prezentul este un continuum. Omul luptă perpetuu  în şi cu acest continuum prin Dumnezeu întru speranţa de mai bine. Aşa a fost, este şi va fi mereu

Îndrăznesc deci, să-ţi propun prin Dumnezeu întru speranţa de mai bine această lege extrem de practică: Legea lui Toma.

Sfîntul Apostol Toma este, în opinia mea, apostolul care atunci, subliniez, încă de atunci, din timpul vieţii Domnului Iisus Christos, a avut în cel mai înalt grad simţul responsabilităţii sale ca discipol al Domnului.

Dacă vreţi: Sfîntul Apostol Toma, ca discipol al Domnului, a avut în cel mai înalt grad simţul responsabilităţii întru Credinţă.

Trei argumente:

v       cînd Domnul Iisus Christos decide să meargă în Iudeea pentru a-l învia pe

Lazăr, toţi ucenicii se tem că iudeii Îl vor omorî cu pietre; singurul Toma este cel care zice: „Să mergem şi noi şi să murim cu El! “ (Ioan, 11/16);

v       în timpul Cinei cea de Taină, Toma este singurul care îndrăzneşte să întrebe:

Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea?“; şi primeşte răspunsul vestit si crucial al Credintei Crestine: „Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decît prin Mine.“ (Ioan, 14/5-6) ;

v       după Înviere şi înainte de Înălţare, cînd Domnul Iisus Christos se arată

discipolilor, singurul Toma are curajul să Îi ceară Domnului dovada palpabilă a  Învierii (Ioan 20 / 25; 27–29), deşi, avînd în vedere celelalte două argumente de mai sus, este mai mult decît evident că el era cel mai conştient dintre discipoli în privinţa realităţii  Învierii  Domnului ; desi, acţionînd astfel, avea să-şi atragă în veci porecla de „Necredinciosul“; dar…, dar numai acţionînd în acest fel, Toma Necredinciosul spulberă îndoilelile nemărturisite ale celorlalţi discipoli, asupra realităţii Învierii  Domnului – căci are curajul să pună degetul pe rănile Domnului şi apoi să exclame cu toată inima Credinţei sale: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ (Ioan, 20/28)

***

Viaţa Sfîntului Apostol Toma, dupa Înălţarea Domnului şi Coborîrea Sfîntului Duh, este iarăşi un argument: căci doar el, Toma Necredinciosul, a fost primul şi singurul apostol care şi-a asumat riscul de a creştina îndepărtatele Persia şi India, ţări-împărăţii ale unor uriaşe tradiţii religioase, filosofice şi culturale.

Un alt argument, deşi controversat (şi încă sub semnul apocrifei), este „Evanghelia lui Toma“, text deosebit de lucid, original şi, completînd fără fisură doctrinară celelalte patru Evanghelii canonice.

***

De ce toată acestă prezentare sumară, cea de mai sus? Pentru că legea care urmează am numit-o LEGEA LUI TOMA. Da, astfel, deoarece viaţa şi faptele Sfîntului Apostol Toma, zis Necre­dinciosul, sînt şi vor rămîne un model cu greu imitabil de aplicare a acestei legi (mai jos aveţi textul). Da, un model exemplar chiar atunci cînd, nimeni inca nu era prea bine lămurit în privinţa înţelegerii şi aplicării (trăirii) Credinţei creştine. În opinia mea, repet, Toma a fost singurul discipol care a înţeles perfect (şi a reacţionat ca atare) că din punct de vedere uman, în lume şi în lumesc deci:

Credinţa capătă sens, in primul rind prin mecanismul cererii şi ofertei.

***

Nimic complicat, nimic nou sub soare:

Omul Îi cere mereu lui Dumnezeu (căci asta ştie omul cel mai bine să facă).

Şi pentru a căpăta ceea ce cere, trebuie să-I ofere lui Dumnezeu ce vrea Domnul de la el. Iată cum:

LEGEA LUI TOMA:

„Orice veţi cere lui Dumnezeu astfel:

  • cu Credinţă;
  • rugîndu-vă;
  • iertînd greşelile celor care v-au greşit şi vă greşesc vouă, pentru ca şi Dumnezeu să vă ierte vouă greşelile voastre,

credeţi că aţi şi primit şi, veţi avea.”

(Nu am făcut decît să reiau într-o altă formă/ordine cuvintele Domnului Iisus Christos Însuşi din Evanghelii, Marcu 11/23-26, dar şi în Matei, Luca şi Ioan, însă fără nici o abatere de la înţelesul îndemnului christic.)

E o lege simplă şi uşor de înţeles.

Dar mai ales uşor de aplicat – fiindcă foloseşte ca motor verbul „a avea“ şi nu verbul „ a fi “ (verb care dă multă bătaie de cap celor conştienţi de existenţă şi semnificaţiile sale).

Da, este o lege simplă şi uşor de înţeles, mai ales cînd lupţi şi tu însuţi să o împlineşti, fiindcă, nu uita vorba românească: Dumnezeu îţi dă, dară nu-ţi pune El în desagă…

Avem deci, o cerere şi o ofertă, ambele clare şi perfect acceptabile din toate punctele de vedere.

Şi, în special, din punctul de vedere dureros al lumii în care trăim astăzi:

NE-Credinţa în Dumnezeu.

Dar, aminteste-ti mereu: Dumnezeu e bun, însă nu e prost.

 “… fosnesc frunzele/

moarte… sub brazii verzi…

amurg de toamna…”

***

(from „Theophil Magus – Living in America” // Copyright © 2010 by Leonard Oprea. All rights reserved. Leonard Oprea created the Breathing, an original type of essay in Romanian and world literature.The Breathing is a short, simple yet profound meditation on human condition, a meditation ended by a haiku. But – this haiku does not finish the meditation. In fact, it re-opens this reflection to new questions and responses on human destiny. There are 100 Breathings in Leonard Oprea’s work „Theophil Magus – Confessions 2004 – 2006”, ed. „Universal Dalsi”, 2007, Romania)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: